Zvukové karty slouží pro zpracování vstupního a výstupního audio signálu. Zvukové karty se dělí na interní (montují se do počítače a externí (připojují se přes USB nebo jiný port). Při výběru zvukové karty do studia je důležité přemýšlet hlavně o tom, co vše do ní budete připojovat, tedy jaké druhy a kolik vstupů a výstupů má karta mít - linkové, nástrojové vstupy, midi, kytarové, sluchátkové vstupy (s regulovatelnou hlasitostí či nikoli). Výslednou cenu zvukové karty ovlivňuje právě druh a množství vstupů a výstupů, použité převodníky, kompatibilita a renomé výrobce.